Aliens vs. Predator

Merlinin Kazanı 3.06.2010 - 12:31
Hile Kodları
Oyun esnasynda ‘~’ ve ‘F12’ tu?laryna ayny anda basarak hile konsolunu açyn ve hileleri girerek ENTER tu?una basyn.

alienbot - AI kontrolünde bir Alien yaratyr. (Sadece Marine Yçin Geçerlidir.)
freakoftheuniverse - Ölümsüzlük. (Sadece Marine Yçin Geçerlidir.)
giveallweapons - Tüm silahlar ve cephaneyi verir.
god - Ölümsüzlük.
light - Oyuncunun etrafyny aydynlatyr.
marinebot - AI kontrolünde bir Marine yaratyr.
observer - Gözlemci modunu açar/kapatyr.
predobot - AI kontrolünde bir Predator yaratyr.
showcoords - Seviye koordinatlaryny gösterir.
gimme_charge - Predator enerjisini doldurur. (Sadece Predator için Geçerli)
skullcollector - Ölümsüzlük. (Sadece Predator için Geçerli)
theonedeadlycreautureevercreated - Ölümsüzlük. (Sadece Alien için Geçerlidir)
winneroftheonegreatbattleoftheuniverse - Xenomorph haline dönü?menizi sa?lar. (Sadece Alien için Geçerlidir)
Aliens vs. Predator
İlginizi Çekebilir