Dominion

Merlinin Kazanı 3.06.2010 - 12:31
Hile Kodları
Bu oyunda verilen hile kodlaryny kullanabilmek için öncelikle oyun esnasynda Enter tu?una basyn, açylan komut satyryndan istedi?inizi kodu girin ve sonra tekrar Enter tu?una basyn.

TILT - 99999 dolar verir, istedi?iniz kadar tekrarlayabilirsiniz.
SETI - Radarlary kapatyr.
LUSHEE - Bol kaynak verir.
INFRARED - Tüm haritayy görebilmenizi sa?lar.
COMBUSTION - Etraftaki tüm dü?manlary öldürür.
ZIPPER - Bina ve birim üretimini hyzlandyryr.

Dominion
İlginizi Çekebilir