Razer, 2021 yılı kazanç raporunu yayınladı

Ersin Kılıç 20.03.2022 - 14:04
Razer yaptığı açıklama ile 2021 yılı mali raporlarını açıkladığı gibi şirket kazançları konusunda önemli noktaları da paylaştı.

Razer yaptığı açıklama ile 2021 yılı mali raporlarını açıkladı. Razer'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan "Jeopolitik gerilimler, makro çevre ve devam eden COVID-19 pandemisine atfedilebilen belirsizlikler ve zorluklarla başa çıkarken, sektör genelinde devam eden tedarik zinciri şoklarının, nakliye ve lojistik ile işimiz üzerinde yaratacağı olmusuz etkinin 2022 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Talep cephesinde, 2021'in ikinci yarısından bu yana ürün ve hizmetlerimizin büyüme ivmesinde önceki yıldaki olağanüstü büyümeye kıyasla bir yavaşlama gördük. 2021'de görülen yüksek baz etkisinden dolayı bu aşağı eğilimin 2022'de de devam etmesini bekliyoruz" şeklinde yorumladı. 

“İleriye baktığımızda, yeni büyüme alanlarına yatırım yapmaya ve Razer'ın benzersiz oyun ekosistemini oluşturmaya devam edeceğiz. Ancak meyvelerini görmeye başlamadan önce, bu büyüme alanlarının tam olarak gerçekleşmesi zaman alacak. Bu da işletme giderlerimizde ek harcama gerektirecek ve kısa-orta vadeli iş performansını etkileyebilir.”

Razer, 2021 yılı kazanç raporu

Razer, 2021 yılı kazanç raporunu yayınladı

FY2021 kazançları için önemli noktalar

ŞİRKET

 • Pandemi nedeniyle 2021'in ilk yarısındaki talep, Donanım kısmı için pazar payı artışı ve Hizmetler işi için kanal ve içeriğin devam eden genişlemesi nedeniyle yıllık bazda %33,3 büyümeyle 1,619.6 milyon dolar gelir kaydetti.
 • Brüt Kar Marjı, Donanım marjlarının devam eden genişlemesinin etkisiyle önceki yıla göre %22,3'ten %24,0'a yükseldi ve endüstri çapında tedarik zinciri ve lojistik zorluklar nedeniyle nakliye oranlarındaki ani artışla kısmen dengelendi.
 • Düzeltilmiş FAVÖK* (GAAP dışı bir önlem), önceki yılki 44,6 milyon dolardan %115,5 artışla 96,1 milyon dolara yükseldi.
 • Gelir artışı, devam eden brüt kâr marjı genişlemesi ve üretkenlik artışı nedeniyle Net Kar; önceki yıldaki 0,8 milyon dolara kıyasla 43,4 milyon dolar olmuştur.

*Razer, düzeltilmiş FAVÖK'ü, değerini düşürme ve amortisman, hisse bazlı tazminat gideri, yeniden yapılandırma gideri, uzun ömürlü varlıkların değer düşüklüğü ve birleşme ve devralma giderleri ile eklenen faaliyetlerden elde edilen kar/(zarar) olarak tanımlar.

ÇEKİRDEK SEGMENTLER 

DONANIM: 

 • Gelir yıllık %34,0 artarak 1,452.4 milyon dolara ulaştı.
 • Çevre birimleri departmanı; ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik1 bölgelerinde oyun çevre birimlerinde pazar lideri konumunu sürdürdü ve amiral gemisi klavye ve fare ailelerinde birden fazla ürünün piyasaya sürülmesiyle güçlendi.
 • Sistemler departmanı, ABD dışındaki yeni pazarlarda pazar payını büyütürken, ABD premium oyun dizüstü bilgisayar segmentinde pazar lideri konumunu sürdürdü2.
 • Özellikle oyun koltukları, konsol ve yayıncı ürünleri olmak üzere büyüme kategorilerini genişletmek için daha fazla yol kat etti.

YAZILIM: 

 • Toplam kullanıcı hesapları yıllık %44.1 artarak yaklaşık 177.7 milyona ulaştı ve aylık aktif kullanıcı sayısı %30.0'ın üzerinde arttı.
 • Bu artış; oyun, ödüllü etkinlikler ve canlı yayın etkinliklerindeki artışlarla desteklenen Yazılım departmanın kullanıcılara sunduğu ürünler güçlü büyümeye atfedilebilir.

HİZMETLER: 

 • Razer Gold ve Razer Fintech'ten oluşan Hizmetler departmanı, 2021 yılının tamamı için yıllık bazda %26,6 büyüyerek 162,5 milyon dolara ulaştı. 
 • %38.5 olan brüt kar marjı Grubun brüt karının %16,1'ine katkıda bulundu.

ESG (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJESİ)

 • Sürdürülebilirliği oyun oynamanın anahtarı haline getirdi ve 2021'de #GoGreenWithRazer aracılığıyla çevreyi korumaya ve kollamaya yönelik on yıllık sürdürülebilirlik planını tanıtarak bu taahhüdünü pekiştirdi. 
 • Grup, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, ESG hedeflerine ulaşmada önemli ilerleme kaydetti:
  • Yaklaşan sürdürülebilirlik raporunu, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik raporlama standartlarından biri olan GRI Core standartlarına yükseltti;
  • Karbon Saydamlık Projesi (“CDP”) kapsamında ilk açıklamasını yaparak çevresel verilerin açıklanması yoluyla şeffaflık sağladı.;
  • Bilime Dayalı Hedefler Girişimi'ne; 2030 yılına kadar 1.5°C'nin altında bir iklim senaryosuna bağlı kalarak ve net karbon nötrlüğü sağlayarak karbondan arındırma hedefleri belirleme taahhüdüyle katıldı; ve
  • İklimle ilgili risklerin potansiyel etkisini proaktif olarak tanıyıp ve azaltarak Razer'ın kurumsal risk yönetimi sürecine iklimle ilgili riskleri de dahil etti.
 • Grubun sürdürülebilirlik girişimlerine katkıda bulunmak ve desteklemek için toplumu harekete geçirme çabasının bir parçası olarak Grup, Ekim 2020'de Conservation International ile ortaklık kurdu ve Sneki Snek kampanyasını başlattı. Ocak 2022 itibariyle Grup 900.000'den fazla ağaç kurtardı.  


GÖRÜNÜM

MAKRO ZORLUKLAR VE BELİRSİZLİKLER:

 • Endüstri çapında tedarik zinciri zorluklarının sektör üzerindeki etkisi devam edecek.
 • Navlun ve lojistiğin yıl boyunca bir zorluk olmaya devam etmesi bekleniyor.
 • Yüksek baz etkisi nedeniyle 2021'in ikinci yarısından itibaren büyüme ivmesindeki yavaşlamanın 2022'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

YENİ BÜYÜME ALANLARI: 

 • Donanım ürünlerinin mobilya ve diğer oyuncu yaşam tarzı kategorilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi.
 • Razer Gold'un bölgesel genişlemesi devam ediyor.
 • Razer Fintech için TPV'nin ölçeklendirilmesi ve coğrafi genişleme.

İŞ PERFORMANSINA ETKİ:

 • İşletme giderlerinde ek harcamalar.
 • Yeni büyüme alanları önemli yatırımlar gerektirecek.
 • Yeni büyüme alanlarının Şirkete olan katkısının kanıtlaması zaman alacak.
Yorumlar
MK Okuru
MK Okuru 27.05.2024 00:58
Kalan Karakter: 300 Gönder
Razer, 2021 yılı kazanç raporunu yayınladı
İlginizi Çekebilir