Shogo: Mobile Armor Division

Merlinin Kazanı 3.06.2010 - 12:31
Hile Kodları
A?a?yda verilen hile kodlaryny kullanabilmek için öncelikle oyun esnasynda T tu?una basarak komut satyryny açyn. Sonra buradan istedi?iniz kodu girin ve ENTER tu?una basarak hileyi çaly?tyryn.


MPGOD: Ölümsüzlük verir.
MPKFA: Tam sa?lyk, cephane ve zyrh verir.
MPHEALTH: Tam sa?lyk verir.
MPAMMO: Tam cephane verir.
MPARMOR: Tam zyrh verir.
MPCLIP: Duvarlardan geçebilmenizi sa?lar.
MPPOS: Haritadaki konumunuzu gösterir.
MPCAMERA: Kamera açysyny ayarlamanyza imkan verir.
MPMECH: Robotunuzu de?i?tirir.
MPTEARS: Synyrsyz cephane verir.

Ayryca a?a?ydaki kodlary yine ayny yerden girerek o haritaya geçebilirsiniz:

01_Ambush
02_Quarters
03_MCA_Dock
04_Shuttlebay
05_LZ_Minotaur
06_Entrance
07_Avernus1
08_Airshafts
09_Comm1
10_Comm2
12_Comm3
13_New_MCA
14_Maritropa1
15_Depot
16_Slums
17_Lost_Cat
18_Slums
19_Rendezvous
20_Maritropa1
21_Maritropa2
22_Tram
24_CMC_Sec1
25_CMC_Sec2
26_Tram
27_New_MCA
28_Airshipdock
29_Airship
30_Research
31_Avernus1
32_Museum
33_Quarters
34_Energy_Plant
34_Spires
35_Command
35_Fortress
36_Elevator
36_Kato_Center
37_Gabriel
Shogo: Mobile Armor Division
İlginizi Çekebilir