Startopia

Startopia

Merlin'in Kazanı
Merlin'in Kazanı 3.06.2010 - 12:31
Hile Kodları
    Oyunda hileyi kullanabilmek için sa? taraftaki [Shift] tu?unu kullanmanyz gerekiyor, bu yüzden oyuna ba?lamadan evvel bu tu?u kapatmanyz gerekiyor zira bu tu? oyunda kamera açylaryny de?i?tirmeye yaryyor.
   Bu i?lemi gerçekle?tirdikten sonra oyunda hile modunu aktif hale getirmek için [F11] tu?una basyn ve ‘’RSHIFT’’ yazyn, e?er yazdy?ynyz do?ru ise VAL'dan bir mesaj gelecek ve böylece artyk [Sa? Shift] tu?u kullanylabilir olacaktyr.

Oyunu Hyzlandyrmak için;
[F11] tu?una basyn ve ‘’RSHIFTSPEEDUP’’ yazyn, yazdy?ynyz do?ru ise VAL'dan bir mesaj alacaksynyz gelen mesajyn sonunda ‘’SPEEDUP’’ yazyyor ise i?lem tamamdyr. Artyk oyun syrasynda sa? taraftaki [Shift] tu?una ve [>] tu?una birlikte basarsanyz oyunun hyzy artacaktyr, Bu i?lemi ne kadar uzun süreli yapar iseniz oyun o kadar hyzlanacaktyr. Di?er opsiyonlar ise [Sa? Shift] tu?una bastyktan sonra;
> : Oyunu hyzlandyryr
< : Oyunu yava?latyr
L : Normal seviyeye getirir

Scuzzer Kamera için;
[F11] tu?una basyn ve ‘’RSHIFTSCUZZERCAM’’ yazyn, yazdy?ynyz do?ru ise VAL'dan bir mesaj alacaksynyz gelen mesajyn sonunda ‘’ SCUZZERCAM’’ yazyyor ise i?lem tamamdyr. Bu i?lem size kendinizi gizli bir kamera açysyndan izleyebilme imkany verir. Y?lemi gerçekle?tirmek için, [Sa? Shift] tu?una bastyktan sonra;
7 (KEYPAD) : Yleriye
8 (KEYPAD) : Geriye
tu?laryna basarak kamerayy ilerye veya geriye hareket ettirebilirsiniz.
İlginizi Çekebilir

Adblocker bulundu! Lütfen mesajımızı okuyun.

Sayfanın tam olarak yüklenmesini engelleyen AdBlock Plus veya başka bir reklam engelleme yazılımı kullandığınızı tespit ettik.

Flash, animasyon, iğrenç ses veya pop-up reklamımız yok. Bu can sıkıcı reklam türlerini uygulamıyoruz!

Siteyi işletmek için bizim de gelire ihtiyacımız bulunuyor ve neredeyse tamamı çevrimiçi reklamcılığımızdan geliyor.

Lütfen merlininkazani.com adresini reklam engelleme beyaz listenize ekleyin veya reklam engelleme yazılımınızı devre dışı bırakın.

×