Türk oyun sektörü gelişmeye devam ediyor

Türk oyun sektörü gelişmeye devam ediyor

Merlin'in Kazanı
Merlin'in Kazanı 15.03.2012 - 14:03
ECREA 2012 Ön-Konferansı
Türkiye Özel Paneli Bildiri Çağrısı
Dijital oyunlar son yıllarda biçimsel anlamda giderek çeşitlenmiş;etkileşim modelleri ve sunulan deneyimler bağlamında farklılaşmışlardır. Oyuncu reflekslerine dayalı aksiyon oyunlarından oyuncuların bir arada deneyimlediği rol yapma oyunlarına, partilerde toplu oynanan dans ve müzik oyunlarından gerçek mekanlarda yaşanan mobil deneyimlere uzanan çağdaş dijital oyun yelpazesi giderek belli içerikleri “aktaran” yapılar yerine birer “deneyim kaynağı” olarak görülmeye başlanmışlardır.

Dijital oyun deneyimini anlamak çağdaş iletişim bilimlerinin önemli sorunsallarından biridir. Oyun türlerinin her geçen gün artan sayısı yanında deneyimin oyuncu ve dolayımlanan içerik arasında gerçekleşmesi de bu sorunsalın kaynaklarından biri olup; çözüm arayışlarında kullanıcı, platform, (sosyal) bağlam ve genel olarak kültürün de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Öte yandan, her ne kadar alana önemli katkılar sağlamış olsalar da, iletişim çalışmalarının vepsikolojinin geleneksel kullanım ve etki modelleri dijital oyunlara özgü özellikleri tanımlama ve haritalama noktasında yeterince etkin olamamaktadırlar. Buna karşılık, oyun çalışmaları temelli kuram ve çözümleme yöntemlerinin ise anaakım iletişim ve medya araştırmaları ile bağlantılandırılmasında zorluklar yaşanmış ve bunların dijital oyun alanının dışında kullanılabilirliği sorgulanmıştır.

ECREA Digital Games Research Temporary Working Group organizasyonu ile Bilgi Üniversitesi işbirliği ve evsahipliğinde, BUG Bahçeşehir University Game Lab ve DIGRA Turkish Chapter plarformlarının akademik desteğiyle gerçekleştirilecek “Dijital Oyun Deneyimi” başlıklı ECREA 2012 ön-konferansı bu soruna odaklanmakta ve dijital oyunların kullanımı, etkileri ve oyun kültürü üzerine önemli tartışmalar başlatmayı hedeflemektedir.

Türk oyun sektörü gelişmeye devam ediyor
Ön-konferansta; üretimeyönelik araştırmalar, içerik analizi, etki ve kullanım araştırmaları, kültürel analizler ve tasarım odaklı anlayışlar gibi farklı disiplinlerden yaklaşımlar, yöntemler ve bakış açılarını içeren çalışmalar yolu ile oyun deneyimi üzerine geniş bir tartışma alanı açılabilmesi hedeflenmektedir.Ön-konferans kapsamında düzenlenecek“Türkiye Özel Paneli”ise yukarıda ele alınan başlıklar bağlamında Türkiye’de gerçekleştirilen dijital oyun konulu bilimsel çalışmaların bir arada sunulmasına imkan sağlayacak bir etkinlik olarak tasarlanmıştır. Panel, dijital oyun deneyimi ana başlığı altında; örneklemi Türkiye olmak şartı olmaksızın; başta iletişim olmak üzere farklı disiplinlerden gelen dijital oyun odaklı araştırmalara ve kuramsal çalışmalara açıktır.

Panel konuları (bunlarla sınırla olmamak kaydı ile) şöyledir:
Gündelik yaşam ve dijital oyun kültürü
Dijital oyunların kullanımları
Dijital oyun deneyimlerinin etkileri
Oyuncuların nitelikleri ve deneyimleri
Oyun deneyimlerini tasarlamak
Farklı oynama biçimlerinin karşılaştırılması
Oyun tarafından sarılma deneyimi
Oyun deneyimi ve oynama motivasyonları
Oyun içerik analizi ve deneyim
Oyun deneyimi araştırmalarında metodoloji
Sanal dünyalarda avatarlar, özdeşleşme ve temsil
Özel bir oyun deneyimi olarak dijital oyunlarda sosyal etkileşim
Oyun deneyimine yönelik kuramsal ve ampirik yaklaşımlar

Bildiri sahiplerinin 500 kelimeyi aşmayacak İngilizce özetlerini 31 Mayıs 2012 tarihine dek ecrea2012.dg.tr@gmail.comadresine göndermeleri gerekmektedir. Tam metinlerin gönderim tarihi ise 30 Temmuz 2012’dir. Panel dili İngilizcedir. Özet ve bildiriler APA stilinde yazılmalı, özetlerle birlikte ayrı bir sayfada aşağıdaki iletişim bilgileri gönderilmelidir.

Başlık
Yazarın adı
Kurum
Adres
E-posta

Panel, ECREA 2012 Dijital Oyun Deneyimi Ön-Konferansı kapsamında gerçekleştirilecektir. Açıklanacak olan ön-konferans kayıt koşulları geçerlidir.

-Basın Bülteni
Yorumlar 19
MK Okuru
MK Okuru 23.01.2021 01:08
Kalan Karakter : 300 Gönder
İlginizi Çekebilir

Adblocker bulundu! Lütfen mesajımızı okuyun.

Sayfanın tam olarak yüklenmesini engelleyen AdBlock Plus veya başka bir reklam engelleme yazılımı kullandığınızı tespit ettik.

Flash, animasyon, iğrenç ses veya pop-up reklamımız yok. Bu can sıkıcı reklam türlerini uygulamıyoruz!

Siteyi işletmek için bizim de gelire ihtiyacımız bulunuyor ve neredeyse tamamı çevrimiçi reklamcılığımızdan geliyor.

Lütfen merlininkazani.com adresini reklam engelleme beyaz listenize ekleyin veya reklam engelleme yazılımınızı devre dışı bırakın.

×