1/2

3D Sözlüğü

Uğur Emekli 3.06.2010 - 12:31
Özellikle oyun programcylarynyn ve 3D tasarymcylarynyn sürekli kar?yla?ty?y bazy teknik terimler vardyr. Blending, Depth Fog ya da Fog Effect ya da MipMap gibi. Ama kaçymyz bunlaryn ne anlama geldi?ini biliyor? Y?te tüm sorularynyzyn cwevabyny bulabilece?iniz bir makale.
Alpha Blending (Alfa Harmanı)
Blending resimlere değişik transparanlık değeri vererek ekranda birbirlerinin önünde görünmesini sağlamaya yarayan bir teknik. Transparanlık değerine Alpha Değeri deniyor (Alpha Value). Alpha değeri iki objenin görünümlerinin oranı ve genellikle 0 ve 1 arasında. Bu teknik sayesinde objeler camsı gözükebiliyor. Bu teknik genelde su için kullanılıyor. Bkz Blending

Anisotropic Filtering
Anisotopry bir çokgenin yüzeyinin ekran düzlemine belli bir açıyla gösterilmek istenmesi sonucu kenarlarda oluşan bozulma ve eğrilik. Düzgün olmayan çokgen ekrana yansıtılırken belli bir bozulmaya uğruyor. Bu filtre de bu bozulmayı göz önünde bulunduruyor.

Anti-aliasing
Ekran çözünürlüğünün belli sınırlı bir değeri olduğundan çizgiler yatay ya da dikey olmayıp belli bir açı ile verildiğinde belli bir kesikliğe uğrayacak. Bu sorunun üstesinden gelemeye yarayacak gerekli hesapları yapan Raster Displays tarafından geliştirilen tekniğin adı Anti-aliasing.

Backface Culling
Ekranda görünmeyen objelerin arkasında kalan ve render edilmesi gereken çokgenleri listeden çıkarmaya yarar.

Bilinear Texture Filtering
Perspektif efektlerini uygularken dokulardaki blokluğu azaltmaya yarar. Bilinear filtering 4 çevrenin dokularının pixellerinin ağırlıklı ortalamalarını hesaplar ve daha düzgün resimler oluşturur. Linear Referring olarak da bilinir. Bkz. Perspective Correction

Blending
Resimleri karıştırmanın (blending) birçok yolu vardır. Aşağıda bazı örenkler sunulmuştur.
c: renk , a:alpha , Pix:hedef pixeli , Tex:Dokuma , Src: Kaynak bkz. Alpha Blending
Modulate : cPix=cTex*cSrc, aPix=aTex.
Decal: cPix=cTex, aPix=aTex.
DecalAlpha: cPix=cSrc*(1-aTex)+cTex*aTex, aPix=aSrc.
ModulateAlpha: cPix=cSrc*cTex, aPix=aSrc*aTex.

Bump Mapping
3d Modeling'de portakal gibi pürüzlü nesenelerin pürüzlü olduğunu anlatmak için binlerce çokgen oluşturmak çok pratik bir yol değildir. Bump Mapping tekniği yüzeyin görünümünü normal vektörlerini render edilirken bozarak değiştirir, gölgelemeyle oluışturulan renkler bu işlemden sonra değişik yüzey özellikleri gösterir.

Color (Chroma) Keying
Belli bir renk (ya da chroma keying de belli bir renk dizisi) tamamen transparan olarak düşünülür. Örneğin hergün tvde gördüğünüz havadurumu sunucusu arka planda Türkiye haritası önünde durur. Hatta harita üstüne bir de daha sonra güneş ya da bulut resimleri eklenir.

Depth Fog ya da Fog Effect (Sis Etkisi)
Bu özellik yakında duran objenlerin net görülmesini sağlar. Uzaktaki objelerde gözden kayboluyormuş etkisi yaratılabilir, cisimler bulutların arkasında kaybolabilir. Genellikle atmosferik efektler için kullanılır.