Deus Ex

Merlin'in Kazanı
Merlin'in Kazanı 3.06.2010 - 12:31
Hile Kodları
Hileleri uygulamak için gerekenler a?a?yda.

Deusex/system dizini içindeki user.ini dosyasyny açyn ve bo? bir harfin de?erini de?i?tirin. Mesela ‘‘t=‘‘ yerine ‘‘t=talk’‘ yapyn. Oyun içinde T'ye basty?ynyzda a?a?yda ‘‘say:’‘ ?eklind ebir satyr görünecektir. ‘‘say’‘ kelimesini silin ve daima bo? bir satyra yazmaya dikkat ederek:
Cheat modunu açmak için set DeusEx.JCDentonMale bCheatsEnabled True yazyn. Artyk a?a?ydaki kodlary kullanabilirsiniz.

god - Tanry modu
invisible - Görünmezlik
iamwarren - EMP alanyny açar
allskillpoints - Bütün Skill puanlaryny verir
allweapons - Bütün silahlar
allammo - Mermi verir
tantalus - Hedefi öldürür
pensesame - Kilitli kapyyy açar.
legend - Gizli menu
allhealth - Tam sa?lyk
allenergy - Tam enerji
allcredits - 10000 kredi
allimages - bütün imajlar
summon X X - nesnesini yaratyr(X listesi a?a?yda)
spawnmass - Bir grup dü?man yaratyr (biraz fazla)

X:Yaratmka istedi?iniz nesneler için a?a?ydaki anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz.
Summon Objects
Lockpick
basketball
MultiTool
AcousticSensor
Ammo10mm
AmmoDart
AmmoDartPoison
AmmoDartFlare
AmmoNapalm
AmmoPlasma
Ammo3006
AmmoRockets
WeaponPistol
WeaponRifle
WeaponStealthPistol
WeaponShuriken
WeaponSawedOffShotgun
WeaponProd
WeaponPlasmaRifle
WeaponAssaultShotgun
WeaponFlameThrower
WeaponGasGrenade
WeaponLAM
Weaponmodaccuracy
Weaponmodclip
Weaponmodlaser
Weaponmodrange
Weaponmodrecoil
Weaponmodscope
Weaponmodsilencer
AugBallistic
AugCloak
AugDatalink
AugEMP
AugEnviro
AugIFF
AugShield
AugStealth
AugTarget
Deus Ex

İlginizi Çekebilir
Adblocker bulundu! Lütfen mesajımızı okuyun.

Sayfanın tam olarak yüklenmesini engelleyen AdBlock Plus veya başka bir reklam engelleme yazılımı kullandığınızı tespit ettik.

Flash, animasyon, iğrenç ses veya pop-up reklamımız yok. Bu can sıkıcı reklam türlerini uygulamıyoruz!

Siteyi işletmek için bizim de gelire ihtiyacımız bulunuyor ve neredeyse tamamı çevrimiçi reklamcılığımızdan geliyor.

Lütfen merlininkazani.com adresini reklam engelleme beyaz listenize ekleyin veya reklam engelleme yazılımınızı devre dışı bırakın.

×