1/3

Oyun Hazırlıyorum - 5

Serkan Birkan
Serkan Birkan 3.06.2010 - 12:31
Oyun hazırlamak isteyenler için teknikleri anlattığımız yazı dizimiz devam ediyor.

3 Boyutlu Uzay ve Üçgenler

3 boyutlu bir obje çizmek için önce bunu 3 boyutlu olarak tanımlamamız gerekir. 2 boyutlu işlemler için x ve y eksenlerinden oluşan basit bir şekil kullanırız.

Oyun Hazırlıyorum - 5
Eğer şekildeki gibi 3 nokta tanımlar ve bunları 3 doğruyla birleştirirseniz 2 boyutlu düzlemsel bir üçgeniniz olur.

Oyun Hazırlıyorum - 5

Şekildeki gibi x ve y eksenlerinden oluşan bir grafiğimiz var. Burada eksenlerin kesiştiği yer merkezdir ve koordinatları (0,0)’dır. X ekseni üzerinde merkezin sol tarafı negatif sağ tarafı pozitiftir. Benzer şekilde y ekseninde merkezin altında kalan kısımlar negatif üstünde yer alan kısım pozitiftir. Bir nokta tanımlarken noktanın önce x eksenindeki yeri sonra y eksenindeki yeri verilir. Koordinatlar genellikle parantez içinde ve virgülle ayrılmış olarak yazılır. Örn: (2,3) ya da (-4,8) vb.

İki boyutta noktaların ve şekillerin nasıl temsil edildiğini öğrendik. Peki ama 3 boyutlu bir ortam için ne gerekli? Bunun için z eksenini kullanacağız. Öncelikle x ve y eksenlerinin ekran düzlemi üzerinde olduğunu düşünün. Yani x ekseni soldan sağa, y ekseni ise yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Merkez de ekranın tam ortası. Bu durumda z ekseni monitöre baktığınız doğrultudadır. Gözünüzden çıkıp ekranın ortasındaki diğer eksenlerin kesiştiği noktadan giren bir ışın düşünün. İşte bu z ekseni oluyor. Eksende monitörün içine doğru girmiş olan kısım pozitif, monitörden size doğru gelen kısım negatif değer alıyor.

Şimdi 3 ekseni de kullanarak 3 boyutta bir nokta tanımlayabiliriz, örn. (1,5,-6). Bu örnekte noktamız, ekranınızın ortasında olduğunu varsaydığımız merkezden x ekseninde 1 (sağ), y ekseninde 5 (yukarı) ve z ekseninde –6 (geri) birim uzakta bulunuyor.

3 eksenimizle 3 nokta tanımlayarak ve bunları hayali çizgilerle birleştirerek uzayda bir üçgen tanımlayabiliriz. Ama burada bizim için asıl önemli olan yarattığımız bu üçgeni 2 boyutlu ekranımızda nasıl göstereceğimizdir.

Adblocker bulundu! Lütfen mesajımızı okuyun.

Sayfanın tam olarak yüklenmesini engelleyen AdBlock Plus veya başka bir reklam engelleme yazılımı kullandığınızı tespit ettik.

Flash, animasyon, iğrenç ses veya pop-up reklamımız yok. Bu can sıkıcı reklam türlerini uygulamıyoruz!

Siteyi işletmek için bizim de gelire ihtiyacımız bulunuyor ve neredeyse tamamı çevrimiçi reklamcılığımızdan geliyor.

Lütfen merlininkazani.com adresini reklam engelleme beyaz listenize ekleyin veya reklam engelleme yazılımınızı devre dışı bırakın.

×