Star Trek: Starfleet Command

Merlin'in Kazanı
Merlin'in Kazanı 3.06.2010 - 12:31
Hile Kodları
Bu oyunda hile yapabilmek için biraz Excel kullanabilmeniz gerekli, oyundaki gemilerin tüm özellikleri belli bir dosyanyn içine kaydediliyor ve bu dosyayy Excel ile açyp de?i?iklikler yapabilirsiniz.

Dosyanyn ady ‘‘sfbspc13.txt’‘ ve bulundu?u tam yerin adresi de oyunun kurulu oldu?u dizinin altyndaki ‘‘assets\specs\sfbspc13.txt’‘ olarak geçiyor. Bu dosyadan bir geminin her tür özelli?ini de?i?tirmeniz mümkün, ancak üzerinde oynama yapmadan önce her ihtimale kar?y dosyanyn bir kopyasyny güvenli?e almanyzy tavsiye ederim. Ayryca dosya özelliklerinden ‘‘read only’‘ ?ykkyny da kapatmanyz gerekecektir.

Daha güçlü motorlar: Bunun için ?u satyrlarda de?i?iklikler yapmanyz gerekecek;
R_L_Warp, C_Warp, Impulse, Apr, Battery. Her yrkyn gemisinin de?i?ik limitleri bulunmaktadyr, mesela Federation gemileri için bu de?er en çok 150 civarynda olabilmektedir.

Daha güçlü kalkanlar: Burada de?i?iklik yaparken her geminin 6 farkly kalkan alany bulundu?unu unutmayyn, yine farkly yrklar için de?i?ik limitler söz konusu. Federation gemilerinde bu de?er 2000 puana dek çykabilir, ancak mesela Klingon gemileri çok daha dü?ük de?erler ta?ymak zorunda. Kalkan de?erlerini ?u satyrlarda
bulacaksynyz; Shield 1, Shield 2_6, Shield 3_5, Shield 4, Shield Total. Ayryca her gemide bulunan Shield 2_6 ve Shield 3_5 de?erleri gemilerin yan kalkan gücünü gösterirler. Sonuç olarak formüle dökmemiz halinde, ortaya ?u çykar; Shield Total = (shield 1) + ((shield2_6) x 2) + ((shield3_5) x 2) + (shield4).

Farkly silahlar: Her gemide farkly silah gruplary bulunuyor, bunlar hafif (phaser, disruptor, vs.) ve a?yr silahlar (photon, rocket, plasma, vs.) ?eklinde iki gruba ayrylyyor. Her silah kümesindeki silah sayysyny, aty? açylaryny, enerjilerini ve di?er faktörleri de yine buradan de?i?tirebilirsiniz. Silah açylary için (weapon arc) de?er olarak ‘‘ALL’‘ girmeniz, silahlarynyzyn her yöne ate? edebilmesini sa?layacaktyr.

Görünmezlik: Herhangi bir gemiye görünmezlik yetene?i kazandyrmak son derece kolay. Yapmanyz gereken ‘‘Cloak num’‘ de?erini bulmak ve buraya bir de?er girmek, girece?iniz de?er görünmezlik aygytynyn çaly?yrken harcayaca?y de?eri belirtmektedir. O yüzden çok yüksek bir rakam girerseniz, di?er sistemleriniz enerjisiz kalabilir, dikkatli olun.

Yüksek manevra yetene?i: Geminizin hareket yetene?ini ‘‘turn mode’‘ ve ‘‘move cost’‘ adly iki bölgedeki de?erler tarafyndan belirlenir. En iyi ‘‘turn mode’‘ de?eri AA olarak tespit edilmi?tir, bu size çok çevik bir gemi kazandyryr. ‘‘move cost’‘ de?eri ise geminizin hareket etmek için harcayaca?y enerjiyi gösterir, bunun içinde kullanabilece?iniz en iyi de?er 25 olacaktyr.
Star Trek: Starfleet Command

İlginizi Çekebilir

Adblocker bulundu! Lütfen mesajımızı okuyun.

Sayfanın tam olarak yüklenmesini engelleyen AdBlock Plus veya başka bir reklam engelleme yazılımı kullandığınızı tespit ettik.

Flash, animasyon, iğrenç ses veya pop-up reklamımız yok. Bu can sıkıcı reklam türlerini uygulamıyoruz!

Siteyi işletmek için bizim de gelire ihtiyacımız bulunuyor ve neredeyse tamamı çevrimiçi reklamcılığımızdan geliyor.

Lütfen merlininkazani.com adresini reklam engelleme beyaz listenize ekleyin veya reklam engelleme yazılımınızı devre dışı bırakın.

×