War Hospital inceleme

İlkay Eren Kartal 31.01.2024 - 10:50
War Hospital incelemesi ile savaşın gerçekçi ve dramatik yönlerine odaklanıp, sadece cephelerde yaşanmadığını, diğer mücadeleleri de göz önüne seriyoruz.
Platformlar PC, PlayStation 5, Xbox Series X
War Hospital
  • Yapımcı - Yayıncı - Nacon
  • Çoklu Oyuncu: Yok
  • Oyun Türü: Simülasyon,Strateji
Merlin Puanı 60
Artılar - Çaresizlik hissinin doğru yansıtması
- Grafikler
- Atmosfer
Eksiler - Mekaniklerin düzgün çalışmaması
- Oyunun çok sık tekrara düşüyor
- Ayrıntılı ama işlemeyen dinamikler

War Hospital inceleme: Savaş oyunları dendiğinde aklımıza gelen ilk olgu elimize silah kapıp oyunun geçtiği zamanda ve mekânda aksiyondan aksiyona sürüklenerek önümüze çıkan düşmanları yenip savaşın galibi olmaktır. Buna sektörün sebep olduğu bariz, çünkü aksiyon ve savaş hemen hemen özdeşleşmiş ve birbirinden ayırması zor kavramlar olarak gelebilir. Lâkin şu da su götürmez bir gerçektir ki savaş dendiğinde aklımıza daha realistik bir düzlemde dram ve ölüm gelir.

War Hospital inceleme / PC

Savaşlar cephelerde geçer ve oyunların yaptığı da bizi bu cephelerde savaş kavramını ele alış biçimine göre bir maceraya sürüklemektir. Peki, savaş sadece cepheden mi ibarettir? Kesinlikle değil. Oyunumuz da bu felsefeyle yola çıktığı için açılış ekranında sizi karşılayan Emile Zola sözü bir hayli manidar “ War is a life that can not exist without death”

War Hospital inceleme / PC - 1
War Hospital inceleme

Savaşın Gizli Kahramanları

Savaşın cepheden ibaret olmadığını söyledik. Nelerden ibaret o zaman? Savaşta cephe olduğu kadar cephenin arkası da önemlidir. Vurulma ve ölüm kesindir lâkin her vurulanın öleceği kesin değildir. Vurulup ölmeyenlerin hayatlarını kurtaran bir güruh da mevcuttur. Doktorlar, hemşireler vesaire… War Hospital 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında Dr. Henry Wells’in Fransa’nın biraz kuzeyinde, cepheye hayli yakın bir iyileştirme tesisine gönderilmesiyle başlıyor. İyileştirme tesisi diyorum çünkü bulunulan alana hastane demek çok zor. Bu tesis içinde depo, lojman, mühendislik binası, ameliyathane, operasyon binası gibi çok çeşitli bölümleri içeriyor ve sizden istenen şey hemen dibinizdeki cepheden gelecek yaralı askerleri hızlıca hayata döndürüp onların akıbetine karar vermek ve komuta merkezinin emirlerini yerine getirerek hastanenin işleyişini sürdürmek.

Bungun Bir Ortam

Oyun sizi düşük bütçeli ama özenli sinematiklerle karşılıyor. Bu sayede Wells ile daha iyi bir bağ kurabiliyorsunuz. Sinematikler daha çok çizim havasında fakat yapımcının size anlatmak istediğini, savaşın bungun ortamını ve getirildiğiniz görevin ciddiyetini daha iyi kavramanıza yol açıyor. Ardından birkaç tutorial eşliğinde göreve başlıyoruz. İlk etapta çok sınırlı kaynağımız ve zar zor işleyen bir tesis mevcut. Zaten amacımız da bu tesisi daha işler hale getirmek. Keza Dr. Wells çevrede nam salmış biri. Oyunda kullandığımız kaynaklar ise çeşitli ve gariptir ki oyunun savaşı realistik ele almasına tezat biçimde bu kaynak para değil. Hastane bir işletme olmadığı için bu makul bir sebebe oturtulmuş tabii. Komuta Merkezi (HQ) denen bir birim size kaynak ve olanak sağlıyor.

War Hospital inceleme / PC - 2
War Hospital inceleme

Bu kaynakları gerek tesisinizi geliştirmek için gerekse tesisin ayakta kalması için gereken diğer kaynakları temin etmek için kullanabilirsiniz. Nedir bu diğer kaynaklar? Hastanede bulunan cerrahlar, ilk yardım ekipleri, mühendisler, hemşireler yani kısacası personel için pek tabii ki yemek ihtiyacı. Kafanıza göre yemek stoklayıp “ben bununla uğraşmam kardeşim” gibi bir düşünce yapısına giremezsiniz çünkü edinebileceğiniz kaynakların bir maksimum kapasitesi var. Bu da sizin depo gücünüzle doğru orantılı. Aynı zamanda HQ’nun size sağladığı çok kısıtlı imkânlar ile her bir ihtiyacı karşılamanız gerekiyor.

Bunlar personelin ihtiyacı olduğu kadar hastaneye gelen yaralıların da ihtiyaçları. İçerde sürekli bir ameliyat döndüğü için cerrahi malzemelere hatta bunun yanında diğer çeşitli yaralılar için travma ilaçlarına ve kimyasallara ihtiyacınız var. Yani her yaralıya aynı tedaviyi uygulamıyorsunuz. Eğer ki kaynağınız o an için çok kısıtlıysa ampütasyona bile başvurabilirsiniz. Bu konuda oyun sizi sıkmayacak ve tekrara düşmeyecek çeşitliliği size yeteri kadar sağlıyor.

War Hospital inceleme / PC - 3
War Hospital inceleme

Gel gelelim bu tarz bir döngü içinde olduğunuz bir oyunda en temel şey tekrara düşmektir. Oyun bunu kırmak için size çeşitlilik vermekten hiç geri durmuyor. Bu saydığım hasta çeşitlerinin yanında bir takım rütbeli askerler de hastanenize yaralı olarak getiriliyor. Bu rütbeli askerleri iyileştirmek diğerlerinden çok daha önemli çünkü bu askerlerin tedavisi sona erdiği zaman size ve tesisinize çok faydaları dokunuyor. Kimi HQ’nun torpillisi oluyor kimi ise yaralanmış bir mühendis ve iyileştikten sonra size desteklerini gösterip hastanede sizin için çalışmaya başlıyorlar. Hastanede masanıza gelen yaralının kim olduğunu kesinlikle bilemezsiniz.

Tedavi ettiğiniz askerler ise hemen ayaklanıp cepheye koşmuyor. Önce rehabilitasyon süreçlerinden geçiyorlar ve sonrasında tedavileri tamamen bitmiş sayılıyor. Ardından ise askere ne olacağı sizin takdirinizde. Dilerseniz askeri cepheye geri gönderebilirsiniz. Bu size hemen üstünüzdeki cephede düşmana karşı daha kuvvetli bir hat kurma avantajı sağlıyor. Düşman ise size sık sık saldırmaktan hiç çekinmiyor bu yüzden cephenizi güçlü tutmalısınız. Çünkü düşmanın o hattı aşması ihtimalinde gardınız düşüyor ve oyun bitmiş oluyor.

War Hospital inceleme / PC - 4
War Hospital inceleme

Tedavisi biten askerler için bir diğer opsiyon onları Komuta Merkezi’ne (HQ) göndermek. Bu size daha önce bahsettiğim HQ puanlarından sağlıyor ve bu da tesis için bir artı demek. HQ puanı olmadan (yani oyunda oturtulduğu düzlemle HQ imkanı) hiçbir geliştirme sağlayamazsınız ve yağmur gibi gelen yaralıların tedavisinde zorlanıp masada çok canlar bırakabilirsiniz.

Son seçenek ise askeri tamamen görevden azletmek. Bu askerler görevlerini tamamlamış sayılıyorlar ve bunun artısı ise hastane personeline moral vermesi. Moral ise oyundaki en önemli etmen. Hastanenin tüm işleyişi personelinizin moraline bağlı ve bu bağlamda masada kalan yaralılar ile iyileşenlerin oranı da hastanenizde personel moraline çok büyük etki yapıyor. Süreci iyi yönetmelisiniz. Bu üç seçenekten hangisini seçeceğiniz ise tamamen o anki tesis ihtiyaçlarına ve askerin durumuna göre şekilleniyor. Mücadele gücü kalmamış bir askeri cepheye göndermek mantıksız olacağı gibi mücadele edebilecek durumda bir askeri görevden azletmek de o derece mantıksız olacaktır. 

War Hospital inceleme / PC - 5
War Hospital inceleme

Her yaralı iyileşecek değil ya, gerek yarasının ağırlığı sebebiyle gerekse sizin o anki yanlış yönetiminizle masada can veren yaralılar da olacaktır. Onları da bir kenara bırakacak değiliz. Tesisin hemen doğusunda bu askerlerin gömüldüğü bir mezarlık mevcut ve hayatını kaybetmiş askerleri de aynı özenle defnetmeniz gerekir. Bunun için ise yine personele ihtiyacınız var.

Yaralılara, kurtardıklarınıza veya kurtaramadıklarınıza özen gösterdiğiniz kadar personelinize de özen göstermek zorundasınız. Belirttiğim üzere hastanenin tüm işleyişi personelin moraline bağlı ve moralle doğru orantılı şekilde yaralı iyileştirme oranınız artıp azalıyor. Takdir edersiniz ki morali düşük, karamsar personelli bir tesis yaralı iyileştirme konusunda pek de başarılı olamayacaktır. Elinizdeki personel sayısı hayli az olduğu için personelinize yüklenmemeye ve onların dinlenmelerine özen göstermeye mecbursunuz. İsterseniz onları devamlı görevde tutabilirsiniz fakat bu bahsi geçen personelin görev esnasında bayılıp kalmasına neden olacak ve o personeli uzunca bir süre kullanamayacaksınız.

War Hospital inceleme / PC - 6
War Hospital inceleme

Zaten personel sayınız az olduğu için hastanenin bir kanadının personelinin çökmesi, o kanadın çökmesi demektir. Bu da o kanadın işlememesine dolayısıyla hastanenin de işlememesine sebep olacaktır. Personelinizin çalışma saatlerine dikkat etmek zorundasınız. Gerekirse birkaç saat faaliyet durdurmalısınız lakin yine de personelin dinlenmesini sağlamak zorundasınız. Kimse tıkır tıkır işleyen bir sistem kurduktan sonra onun basit bir sebepten çökmesini istemez. Unutmayın sırada bekleyen daha fazla yaralı var ve sizin bir kanadınızın çökmesi o yaralıların tedavi alamamasına sebep olabilir.

Onun dışında tesisinizi devamlı geliştirmek zorundasınız çünkü belli bir saatten sonra ciddi anlamda akın akın yaralı hastanenize geliyor. Özellikle düşman hemen dibinizdeki cepheye her saldırı düzenlediğinde kendinizi hazırlayın. Uzun bir mesai sizi ve personelinizi bekliyor. Elinizdeki personel ve imkânlar bir noktadan sonra yetmemeye başlıyor.

War Hospital inceleme / PC - 7
War Hospital inceleme

Basitçe örnekleyecek olursak; çok yaralı aldığınız için artık elinizdeki hemşire personeli yetmemeye başlıyor ve daha fazla hemşireye ihtiyacınız var. Bunu sağlamak için öncelikle almayı düşündüğünüz hemşireyi konaklatmaya yetecek kapasitenizin lojmanınızda olması gerekiyor. Onu da lojmanınızı geliştirerek sağlıyorsunuz. Lojman geliştirmek için HQ’nun size sağladığı imkâna ihtiyacınız var ve hepsinden öte bu geliştirmeyi yapacak bir başka personele, yani mühendise ihtiyacınız var. Sonrasında HQ’dan daha fazla personel talebinde bulunabilirsiniz. Oyundaki her mekanik bu şekilde birbirine pamuk ipliğiyle bağlı. Bir mekaniği işletememeniz demek hepsinin çökmesi demektir.

Oyunun görselliğinden hiç bahsetmedim. Mütevazı bütçesine nazaran War Hospital gayet güzel grafiklere sahip. Özellikle oyunun sanat tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sizi ortamın karamsarlığına ve bungunluğuna çok güzel adapte ediyor. Oyun size iyileştirme sürecini görsel olarak da yaşatıyor diyebiliriz. Mesela bir yaralıyı kaybettiğinizde onun sedyeyle mezarlığa taşındığını görmek mümkün. Ya da bir yaralının ameliyatı başarıyla bittikten sonra onun yine sedyeyle rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü veya yeni gelen yaralıların ameliyathaneye taşındığını görebilirsiniz. Oyun bütçesine göre harika iş çıkarmış bu konuda. İyi niyetli bir çalışmanın eseri olduğu pek kesin olmakla beraber türün meraklısına gidecek bir oyun olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim.

War Hospital inceleme / PC - 8
War Hospital inceleme

SONUÇ

War Hospital kesinlikle iyi düşünülmüş, iyi planlanmış ve buram buram özen kokan bir oyun. Oyunun türü gereği herkese hitap etmeyeceği ise aşikâr. Eğer bu şekilde kıt kaynaklardan işletme stratejinizle harikalar yaratmaktan hoşlanıyorsanız ve stratejiye yatkınsanız War Hospital’e şans vermelisiniz. Eğer aradığınız şey daha fazla hareket ve aksiyonsa cephenin arkası size göre değil demektir. Sizi cepheye alalım.

War Hospital inceleme / PC - 9
War Hospital inceleme

War Hospital inceleme / PC - 10
War Hospital inceleme

War Hospital inceleme / PC - 11
War Hospital inceleme

Yorumlar 1
MK Okuru
MK Okuru 29.05.2024 22:13
Kalan Karakter: 300 Gönder
MK Okuru
MK Okuru 31.01.2024 14:27
Şıq ve tadında bir inceleme olmuş, yazan arkadaşın emekleri sağolsun.
Kalan Karakter: 300 Gönder
War Hospital
İlginizi Çekebilir